September 27, 2018

Kontrolno telo

KONTROLNO TELO

U skladu sa dodeljenim obimom akreditacije, možemo pružiti usluge:

  • uzorkovanja,
  • kontrolisanja pakovanja,
  • označavanja,
  • markiranja,
  • kvantitativnog i kvalitativnog kontrolisanja pamučnih vlakana, sečenih hemijskih vlakana, hemijskih filament vlakana, pređa, konca za šivenje, vezenje, pletenje i ručni rad, tkanina, pletenina, odevnih proizvoda, ćebadi, dušeka, posteljnog rublja  i rublja za domaćinstvo, tekstilnih podnih pokrivača, proizvoda od prirodne i veštačke kože, obuće i ličnih zaštitnih sredstava.

Na osnovu izvršenih laboratorijskih ispitivanja ili kontrolisanja kvaliteta tekstilnih proizvoda i proizvoda od prirodne i veštačke kože i gume izdajemo dokumenta koja su u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima:

  • IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
  • IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU
  • UVERENJE O KVALITETU
  • SERTIFIKAT O KONTROLISANJU

Pitanja u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti i zahteve za ocenjivanje usaglašenosti možete uputiti na mail:

tekstil@profilab.rs

 

Postupak izdavanja domaćih isprava o usaglašenosti
Korisne informacije u vezi sa pravilnikom tekstil
Korisne informacije u vezi sa pravilnikom obuća