Preloader Close
ČLANOVI NAŠEG TIMA

Upoznajte stručnjake koji stoje iza naših usluga

Jelena Veljković-Giga

Rukovodilac laboratorije za hranu, vodi i predmete opšte upotrebe

Tatjana Branković

Zamenik rukovodioca laboratorije za hranu, vodu i predmete opšte upotrebe

Gordana Popović

Predstavnik rukovodstva za kvalitet kontrolnog i sertifikacionog tela

Slađana Tomić

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje materijala

Ilija Tomić

Predstavnik rukovodstva za kvalitet laboratorije za ispitivanje

Tamara Đorđević

Rukovodilac laboratorije za životnu sredinu

Precizno testiranje proizvoda
od strane stručnih ispitivača