February 3, 2020

Laboratorija za ispitivanje hrane

Laboratorija PROFI LAB ima višegodišnje iskustvo u oblasti ispitivanja bezbednosti i kvaliteta hrane.

Laboratorija je svoje poslovanje usaglasila sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 što je verifikovalo Akreditaciono telo Srbije donošenjem Sertifikata o akreditaciji laboratorije za ispitivanje – akreditacioni broj 01-296.