September 29, 2018

Akreditacije, ovlašćenja i imenovanja

PROFI LAB u svom sastavu ima:

1. Akreditovanu i ovlašćenu laboratoriju za ispitivanje

Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje

2. Akreditovano i imenovano kontrolno telo za ocenjivanje usaglašenosti

Sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela

3. Akreditovano i imenovano sertifikaciono telo za ocenjivanje usaglašenosti

Sertifikat o akreditaciji sertifikacionog tela